Listen online

To select another program, choose from the dropdown menus.

AWR Malagasy / Malgache

MADAGASCAR, Malagasy / Malgache (Malagasy)

Produced By

Adventist World Radio

makijoyeux@gmail.com

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jul 22: “01 Fahasalamana, 02 Toriteny, 03 Fanabeazana, 04 Lesona Sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 21: “1- Hafatra ho anao 2- Fiainam-pianakaviana 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 20: “1- Hafatra hoa anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Spot SIDA 5- feon'ny Mpihaino 6-Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 19: “1 Vaky Baboly, 2 Konferansa, 3 Lesona Sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 18: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara vavolombelona - 03_Toriteny - 04_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 17: “1 Tontolo iainana, 2 Toriteny, 3 Fahasalamana, 4 Lesona Sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 16: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara ho an'ny ankizy -03_toriteny - 04_Tanora mandray andraikitra - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 15: “1 Fahasalamana, 2 Toriteny, 3 Fanabeazana, 4 Lesona Sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 14: “1-Hafatra ho anao 2- Dingana ahatongavana ho mpianatra 3- Asa sy tontolo iainana 4- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 13: “1-Hafatra ho anao 2- Dingana ahatongavana ho mpianatra 3- Feon'y mpihiano 4- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7

I'm sorry, there was a problem subscribing you to the newsletter. Try Again