Listen online

To select another program, choose from the dropdown menus.

AWR Malagasy / Malgache

MADAGASCAR, Malagasy / Malgache (Malagasy)

Produced By

Adventist World Radio

makijoyeux@gmail.com

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank May 12: “1- Hafatra ho anao 2- Harena ny fahasalamana 3- Toriteny 4- Fianarana sy fanabeazana 5- Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 11: “1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 10: “1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Korina an-kira 5- Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 09: “01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Seminera momba ny Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 08: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara vavolombelona - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 07: “01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 06: “01_Hafatra ho anao 02_Tantara ho an'ny ankizy - 03_Toriteny - 04_Tanora andray andraikitra - 05_Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 05: “1- Hafatra ho anao 2- Harena ny fahasalamana 3- Toriteny 4- Fianarana sy fanabeazana 5- Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 04: “1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 03: “1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7

I'm sorry, there was a problem subscribing you to the newsletter. Try Again