Listen online

To select another program, choose from the dropdown menus.

AWR Malagasy / Malgache

MADAGASCAR, Malagasy / Malgache (Malagasy)

Produced By

Adventist World Radio

makijoyeux@gmail.com

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Oct 21: “1- Hafatra ho anao 2- Harena ny fahasalamana 3- Toriteny 4- Fianarana sy fanabeazana 5- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 20: “1- hafatra ho anao 2- Fiainam-pianakaviana 3- Toriteny 4 - Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 19: “1- hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 18: “01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_toriteny - 04_Lesona sekoly sabata” 27.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 17: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara vavolombelona - 03_toriteny - 04_Lesona sekoly sabata” 27.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 16: “01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly sabata” 27.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 15: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara ho an'ny ankizy - 03_toriteny - 04_tanora mandray andraikitra - 05_Lesona sekoly sabata” 27.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 14: “1- Hafatra ho anao 2- Harena ny fahasalamana 3- Toriteny 4- Fianarana sy fanabeazana 5- Lesona sekoly sabata” 27.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 13: “1- Hafatra ho anao 2- Fiainam-pianakaviana 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata” 27.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 12: “1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toritieny 4- Feon'ny mpihaino 5 - Lesona sekoly sabata” 27.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7

I'm sorry, there was a problem subscribing you to the newsletter. Try Again