Listen online

To select another program, choose from the dropdown menus.

AWR Malagasy / Malgache

MADAGASCAR, Malagasy / Malgache (Malagasy)

Produced By

Adventist World Radio

makijoyeux@gmail.com

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Sep 21: “01_Hafatra ho anao - 02_Sakafo mahasoa - 03_Toriteny - 04 -Feon'ny mpihaino - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 20: “01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 19: “01_HAfatra ho anao - 02_Tantara vavolombelona - 03_Toriteny - 04_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 18: “01_HAfatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_toriteny - 04_Harena ny fahasalamako - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 17: “01_HAfatra ho anao - 02_Tantara ho an'ny ankizy - 03_toriteny - 04_tanora mandray andraikitra - 05_lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 16: “01_Hafatra ho anao - 02_Harena ny fahasalamako - 03_Toriteny - 04_Fanabeazana - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 15: “01_Hafatra ho anao - 02_Fiainam_pianakaviana - 03_Toriteny - 04_Asa sy tontolo iainana - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 14: “01_Hafatra ho anao - 02_Sakafo mahasoa - 03_Toriteny - 04_Rindram-peo sy tononkalo - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 13: “01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko nge ty Baiboly - 03_Toriteny - 04_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 12: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara vavolombelona - 03_Toriteny - 04_Lesona sekoly sabata” 23.7 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7

I'm sorry, there was a problem subscribing you to the newsletter. Try Again