Listen online

To select another program, choose from the dropdown menus.

AWR Malagasy / Malgache

MADAGASCAR, Malagasy / Malgache (Malagasy)

Produced By

Adventist World Radio

makijoyeux@gmail.com

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Mar 18: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara ho an'ny ankizy - 03_Toriteny - 04_Tanora mandray andraikitra - 05_Lesona sekoly Sabata” 23.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 17: “1- Hafatra ho anao 2- Harena ny fahasalamana 3- Toriteny 4- Fianarana sy fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 16: “1- hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3 - Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesosn'ny Sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 15: “1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5 - Lesona Sekoly Sabata” 54.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 14: “01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Seminera momba ny Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 13: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara vavolombelona - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 12: “01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 11: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara ho an'ny ankizy - 03_Toriteny - 04_Tanora mandray andraikitra - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 10: “1- Hafatra ho anao 2- Harena ny fahasalamana 3- Toriteny 4- Fianarana sy fanabeazana 5- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 09: “1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7

I'm sorry, there was a problem subscribing you to the newsletter. Try Again