Listen online

To select another program, choose from the dropdown menus.

AWR Malagasy / Malgache

MADAGASCAR, Malagasy / Malgache (Malagasy)

Produced By

Adventist World Radio

makijoyeux@gmail.com

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Dec 09: “1-Hafatra ho anao 2- Fiainam-pianakaviana 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 08: “1-Hafatra ho anao 2- Fiainam-pianakaviana 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 07: “1 - hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- rindram-peo sy tononkalo 5- Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 06: “01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 05_Miara-dia @ Baiboly - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 05: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara vavolombelona - 03_Toriteny - 04_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 04: “01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 03: “01_Hafatra ho anao - 02_Tantara ho an'ny ankizy - 03_Toriteny - 04_Tanora mandray andraikitra - 05_Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 02: “1- Hafatra ho anao 2 - Harena ny fahasalamana 3- Toriteny 4- Fianarana sy fanabeazana 5 - Lesona sekoly Sabata” 24 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 01: “1- Hafatra ho anao 2 - Fiainam-pinakaviana 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5 - Lesona sekoly sabata” 24 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 30: “1- Hafatra ho anao 2 - Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5 - Lesona sekoly sabata” 23.9 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7

I'm sorry, there was a problem subscribing you to the newsletter. Try Again